Over honden-katten.nl
Op honden-katten.nl kunt u over elk ras uitgebreide informatie vinden zoals rasbeschrijving, erkende fokkers, rasvereniging, enz.

Maak een selectie uit het menu (links) of ga naar honden of katten pagina.
Heeft u suggesties voor deze site, neem dan contact met ons op. Klik hier.
Dier verzekering
Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en de verzekerde. Iemand verzekert zich bij een verzekeringsmaatschappij om zich in te dekken tegen eventuele (mogelijk hoge) kosten t.g.v. een misschien te verwachten gebeurtenis of ongeluk of ander soort schade in de toekomst.

Polis
De overeenkomst, een contract, wordt een verzekeringspolis genoemd. Hierin staat de door de verzekerde aan de verzekeringsmaatschappij te betalen periodieke premie. Ook staat erin het bedrag dat bij een eventuele schade uitgekeerd zal worden. Soms is er een minimumbedrag waaronder niet uitbetaald wordt, dit noemt men een eigen risico of franchise. Er is ook altijd een maximumbedrag.

Eigen risico
De premie voor verzekeringen kan erg hoog zijn. Door een bepaald eigen risico zelf te nemen kan de verzekerde het premiebedrag verminderen. Voor risico's die zich eigenlijk bij iedereen voordoen, is verzekeren minder zinvol. Een voorbeeld daarvan vinden velen de anticonceptiepil, aangezien vrijwel alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd deze gebruiken heeft verzekering daarvan geen kostenbesparend effect voor de vrouwen die een verzekering hiervoor afsluiten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de halfjaarlijkse of jaarlijkse controle bij de tandarts.

Verzekeraars: